Variabilní systém městského mobiliáře / architektonická soutěž - Města bez smogu, 2011 / autor: O. Smolík, E. Smolíková

Jedná se o variabilní systém městského mobiliáře. Z šesti betonových dílů lze sestavit libovolnou kompozici. Mobiliář může sloužit pro posezení, ochranu stromů, vymezení dopravy, terénní úpravy nebo jako landartový prvek ve veřejném prostoru. Systém může být proveden v různých barevných variantách a kombinacích. Případně může být doplněn o dřevěné sedáky.